Brand

Simbolul Asociaţiei „Holnap” / Mâine / este un logo wordmark, adică chiar cuvântul este logoul, şi nu are alte simboluri externe. În realizare stilul caligrafic secuiesc a fost transpus într-o tipografie de azi astfel la prima vedere pare un text scris cu modelul secuiesc, dar este lizibil pentru toată lumea. În logo se regăseşte şi pilonul principal al profilului, moară de apă, sub forma unei roţi de moară abstractă.
Cercul ca simbol în logo: Cercul este şi simbolul timpului, roate se învârte. Mişcarea cercului este perfectă, de neschimbat, fără început şi sfârşit, lipsit de schimbări, datorită acestor aspecte este posibil ca cercul să simbolizeze timpul. Timpul poate fi definit ca şi succesiunea continuă şi neschimbată a secvenţelor similare – simbolul de „mâine” şi „ieri”.
Cercul poate fi simbolul puterii divine nu doar prin caracterul său neschimbat ci şi în bunătatea lui ce se răspândeşte precum începutul, susţinătorul şi fidelizarea tuturor lucrurilor; tradiţia creştină ar spune: la fel ca şi alfa şi omega.

[LOGO]