Arculat

A Holnap Egyesület logója egy wordmark logó, vagyis maga a szó alkotja a logót és nem szerepelnek benne más külső szimbólumok. Megalkotásánál a székely rovásírás írásmódja lett átültetve egy mai tipográfiába, így első ránézésre egy székely rovásírással írt szövegnek tűnik, viszont mindenki számára kiolvasható. A logóba visszaköszön az arculat fő pillére, a vízimalom is, egy absztrahált malomkerék-malomkő formájában.
A kör mint szimbólum a logóban: A kör az idő szimbóluma is; a kerék forog . A körmozgás tökéletes, megváltoztathatatlan, kezdet és vég nélkül való, változások nélküli; ez teszi lehetővé, hogy az időt jelképezze. Az idő úgy definiálható, mint egymással egylényegű pillanatok folyamatos és változatlan egymásra következése – a holnap és a tegnap szimbolikája.
A kör nemcsak változatlanságában szimbolizálhatja az isteni erőt, hanem szétáradó jóságában, mint minden dolog eredete, létfenntartója és betetőzése; a keresztény hagyomány azt mondaná: mint alfa és omega.

[LETÖLTHETŐ LOGÓ]